Uw persoonlijke gegevens kunt u bij ons achterlaten. We kunnen ons dus voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij u om persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Hieronder vertellen we u er alles over. Dit privacybeleid betreft de verwerking van uw persoonsgegevens die we verkregen hebben via deze website vandijk-bv.nl of die we in de loop der jaren verzameld hebben door middel van opdrachten en netwerken. We respecteren uw privacy, waardoor we alleen persoonsgegevens verzamelen die voor het desbetreffende doel noodzakelijk zijn.

Beveiliging en bewaring
Wij zorgen voor de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging. Zo zorgen we ervoor dat uw gegevens veilig zijn. Wij bewaren uw gegevens tot u aangeeft dat u dit niet meer wilt. Onder ‘vragen of opmerkingen’ leest u hoe u dit kan.

Wij verkopen uw gegevens nooit
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. Wij geven deze partijen uitsluitend toegang tot persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is. Wij verplichten deze derden net zo zorgvuldig met uw gegevens om te gaan als wij dat doen. Uw gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze derde partijen ze hebben gekregen.

Links naar websites van derden
Onze website bevat een aantal links naar websites van derden. Wanneer u onze website verlaat middels deze koppelingen, dan is ons privacybeleid niet van toepassing op websites van derden. Van Dijk BV kan geen verantwoording dragen voor het gebruik van uw gegevens door deze derden. Bekijk dus het privacybeleid van deze betreffende websites om te zien hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Wat doen we verder met uw gegevens
De persoonsgegevens die wij verzamelen worden gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt. Hieronder leest u wat voor doelen dat zijn.

Projectinformatie
We gebruiken uw gegevens voor het uitvoeren van het project waarvoor u opdracht heeft gegeven. Daarnaast verwerken wij uw gegevens in een administratief systeem. Zo is alle informatie betreffende het project overzichtelijk en kunnen wij eenvoudig informatie met u uitwisselen.

Contactformulier
Voor het gebruik van het contactformulier op deze website vragen wij u om de volgende gegevens te verstrekken: naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen over het ingevulde contactformulier.

Vragen of opmerkingen
Wilt u uw persoonsgegevens inkijken? Heeft u suggesties, klachten of vragen? Of wilt u uw gegevens wijzigen of verwijderen? Geen probleem. Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar info@vandijk-bv.nl.

Aanpassen privacy policy
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 22 maart 2023. Van Dijk BV behoudt zich het recht om dit privacybeleid aan te passen. Ons privacybeleid is van toepassing op de website vandijk-bv.nl en de persoonsgegevens die wij hier verzamelen, het is ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die wij op andere manieren hebben verkregen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. U kunt de actuele versie van dit privacybeleid raadplegen door onderaan elke pagina te klikken op de link naar het privacybeleid van Van Dijk BV.

Contact
Van Dijk BV
Parallelweg 11
3931 MS Woudenberg
06-10929694
info@vandijk-bv.nl


Privacy beleid